โกดังขาย เติมเกมฟีฟาย
เทคโนโลยี

แนะนำวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น เมื่อความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า

ความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า อาจเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สาเหตุของความเร็วอินเทอร์เน็ตช้าอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปัญหาที่เกิดจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต,ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อม และอื่นๆ หากท่านพบปัญหาความเร็วอินเทอร์เน็ตช้า สามารถลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหาได้

1. ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนแรก แนะนำให้ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านก่อน โดยสามารถใช้บริการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น speedtesttrue หรือ ADSLThailand Speedtest หากผลการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำกว่าความเร็วที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกำหนดไว้ แสดงว่ามีปัญหาที่อาจเกิดจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน

2. ตรวจสอบสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

หากท่านใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ให้ลองย้ายอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังตำแหน่งที่ห่างไกลจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน

3. รีสตาร์ทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การรีสตาร์ทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจช่วยแก้ไขปัญหาความเร็วอินเทอร์เน็ตช้าได้

4. อัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์

หากท่านใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ให้ลองอัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์ให้ล่าสุด

5. ตรวจสอบว่ามีไวรัสหรือมัลแวร์หรือไม่

หากท่านใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ลองตรวจสอบว่ามีไวรัสหรือมัลแวร์หรือไม่ โดยสามารถสแกนไวรัสหรือมัลแวร์ด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมสแกนไวรัส

6. ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากท่านลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านทรูของท่านยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อแจ้งปัญหา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจส่งช่างเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ หรืออาจเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายให้ใหม่หากพบว่าอุปกรณ์เครือข่ายชำรุด นอกจากนี้ ท่านยังสามารถสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตถึงวิธีแก้ปัญหาความเร็วอินเทอร์เน็ตช้าได้อีกด้วย

อ้างอิงแล่งที่มาข้อมูล:

สุดยอดผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในปี 2016กับงาน รับทำ SEO ที่มีผู้เชื่อมั่นมากที่สุด. รับทำ SEO และ รับทำ SEO สายขาว